Mobile Security: Dlaczego Extra Należy zachować ostrożność zawsze

Wiadomości

2019-11-08

Ponieważ korzystanie z urządzeń mobilnych rośnie, ludzie nigdy nie zatrzymać i pomyśleć o skutkach zdrowotnych związanych z nimi. Ten artykuł daje wgląd w to.

Mobile Security: Dlaczego Extra Należy zachować ostrożność zawsze

Skutki zdrowotne Telefony Promieniowania

Jako kontynuacja własności i użytkowania urządzeń mobilnych rośnie na całym świecie, przedmiotem wpływem promieniowania telefonii komórkowej jest nadal przedmiotem dyskusji. Telefony komórkowe wykorzystać promieniowanie elektromagnetyczne, podczas gdy inne cyfrowe systemy bezprzewodowe emitują promieniowanie podobną które uważane są za szkodliwe dla ludzi, chociaż żadne badania udowodniły, że dotychczas.

Istnieją międzynarodowe wytyczne dotyczące poziomów narażenia na częstotliwości mikrofalowych. Na przykład, gdy poziom naładowania urządzeń mobilnych są ograniczone przez icnirp. Zazwyczaj urządzenia mobilne nie przekraczają wytycznych. Wytyczne rozważyć efekty termiczne, ponieważ nie jest jednoznaczne wykazanie efektów nietermicznym

Badane Wpływ promieniowania na zdrowie mobilnej

Obszerne badania oceniano działanie promieniowania na mózgowego przepływu krwi, nowotworów, męską płodność, i metabolizm glukozy, jak i nadwrażliwością elektromagnetycznego. We wszystkich tych przypadkach nie wiarygodne lub spójne dowody związane promieniowanie mobilnego do któregokolwiek z tych warunków zdrowotnych.

Na przykład, badania nad rakiem faktycznie nie odwołuje wykorzystanie telefonu komórkowego do zwiększonego ryzyka raka mózgu lub głowy. Podobnie badanie przepływu mózgowego nie linków ekspozycję na promieniowanie telefonu do żadnych problemów. Znowu wyniki były sprzeczne łączące promieniowania komórkowej na metabolizm glukozy w mózgu.

  

Wytyczne Telefony i przepisy bezpieczeństwa

Niektóre przepisy zostały wdrożone przez rządy i inne organizacje międzynarodowe w celu ochrony osób korzystających z telefonów komórkowych, jak również osób mieszkających w pobliżu stacji bazowych. producenci telefonów komórkowych i operatorzy sieci powinni przestrzegać określonych norm bezpieczeństwa, które minimalizują poziom ekspozycji na promieniowanie.

  

Ponad 80 krajów przyjęło Międzynarodowej Komisji w sprawie wytycznych dla Ochrony przed Promieniowaniem. Na przykład, to ciało ma instrukcje zarówno w populacji ogólnej i zawodowej ekspozycji. Również wiele innych kierunki idą w górę na poziomie krajowym i międzynarodowym. Są to tylko niektóre z działań podejmowanych w celu ograniczenia skutków promieniowania.  

Środki ostrożności

Chociaż niektóre badania nie łącza promieniowanie z telefonów komórkowych i stacji bazowych do niekorzystnych skutków dla zdrowia, pewne środki ostrożności zostały już wprowadzone w celu ochrony osób korzystających z tych urządzeń. Na przykład, Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowany promieniowanie telefonu komórkowego jako rakotwórcze. Zaleca się ludzi w celu zmniejszenia narażenia na to promieniowanie.

Na poziomie krajowym, rządy również doradzał ludziom granicznej ekspozycji na promieniowanie telefonu, jak również. Inne kraje zaleca skromne wykorzystanie urządzeń mobilnych dla dzieci, ponieważ mają wyższy Specific Absorption Rate porównaniu do dorosłych, jak przenika promieniowanie bardziej u dzieci. Są to niektóre ze środków ostrożności umieszczonych przez władze.

Aktualności

Playson podpisuje międzynarodową umowę dotyczącą agregacji treści z platformą Ear Platform
2023-09-22

Playson podpisuje międzynarodową umowę dotyczącą agregacji treści z platformą Ear Platform

Wiadomości